დიზელზე მომუშავე ავტო დამტვირთველები

 

Hyster_ ის შიდა წვის ძრავის მქონე სატვირთო ავტომანქანა ხასიათდება შთამბეჭდავი ერგონომიულობით და მაღალი პროდუქტიულობით
 

Hyster _ის LPG  და დიზელის ორკაპა სატვირთო ავტომანქანას გააჩნია მსოფლიო დონის რეპუტაცია სიძლიერისა და გამძლეობის თვალსაზრისით მძიმე მრეწველობის სფეროში გამოყენების დროს. 

 

წამყვანი კლასის Fortis _ის ორკაპა დიზელის სატვირთო ავტომანქანის სპექტრი მოიცავს LPG და დიზელის ეფექტურ ძრავებს, რომლებიც დაკავშირებულია უნიკალურ hyster  Duramatch _ის ტრანსმისიასთან, რაც იძლევა ოპერატორის პროდუქტიულობის  გაუმჯობესების საშუალებას და ამცირებს საექსპლუატაციო ხარჯებს