მაღალი სიმზლავრის მქონე (ICE) ავტომტვირთავები

Hyster _ის მაღალი სიმძლავრის ორკაპა სატვირთველი  მძიმე ოპერაციების შესასრულებლად.

Hyster _ის მაღალი სიმძლავრის ორკაპა სატვირთველი შეიქმნა დიდი ზომის ტვირთების და უმძიმესი სამუშაო პირობების შემსუბუქების მიზნით. 

hyster _ის დიდი ტვირთების ამწე ორკაპა სატვირთო ავტომანქანა, რომლის ტვირთამწეობის სიმძლავრე მერყეობს 8 ტონიდან დან 48 ტონამდე, წარმოადგენს სხვადასხვა ვარიანტის მქონე შესაფერის აღჭურვილობას ნებისმიერი სიმძიმის ტვირთის ასაწევად.   


Hyster _ის დიდი ზომის სატვირთო ავტომობილები გთავაზობთ ძრავას, რომელიც არა მხოლოდ აღემატება EPA Tier 4 ემისიის მოთხოვნებს, არამედ ამცირებს ავტომობილის საექსპლუატაციო   ხარჯების ჯამურ რაოდენობას.

.