ელექტრო შტაბელერი

Hyster _ის პოდონის ამწე სასაწყობე ფართის ეფექტური გამოყენებისათვის

Hyster _ის ელექტრო პოდონის ამწეები და ამწე მოწყობილობები გთავაზობთ ენერგო ეფექტურ, მაღალი ხარისხის, ოპერატორისთვის კომფორტულ და მცირე საექსპლუატაციო დანახარჯის მქონე მოწყობილობას. ყველაზე რთულ სასაწყობე პირობებში გამოყენების მიზნით. 

აღნიშნული საწყობის ამწე არის  შექმნილი ოპერატორის პროდუქტიულობის   მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით, როდესაც იგი ახორციელებს საქონლის დაწყობას დაბალი ან  საშუალო დონის სტელაჟებზე. ტონაჟობა -1 ტონა, აწევის სიმაღლე - 1.5 მეტრი.