ამწე ჩამტვირთავი

Hyster _ის ამწე ჩამტვირთავი -უფრო მარტივი და უფრო ზუსტი ჩატვირთვისთვის 

 

Hyster _ის i3 ტექნოლოგია ™ ახდენს Hyster-ის სასაწყობე პროდუქციის უნიფიცირებას და ამარტივებს ოპერატორების და ტექნიკოსების მიერ სატვირთო მომსახურების განხორციელების შესაძლებლობებს.  ინტეგრირებული ინტელექტუალური ინტერფეისი მოიცავს  ფუნქციონალურ მხარეს, პროგრამულ უზრუნველყოფას, სადიაგნოსტიკო კოდებს, მსგავს ინტერფეისებს და არის Hyster Tracker-ის თავსებადი. აღნიშნული ტექნოლოგია საშუალებას აძლევს ოპერატორს მოახდინოს წარმადობის ოპტიმიზაცია ოპერატორის შესაძლებლობების და უნარიანობის შესაბამისად. მასში ასევე უზრუნველყოფილია რეგულირების  და დიაგნოსტირების მენიუები ტექნიკური მომსახურების ტექნიკოსებისათვის.

მაღალი, საშუალო და დაბალი დონის  Hyster-ის  ამწე ჩამტვირთავი შეიქმნა ოპერატორისთვის ჩატვირთვის პროცესის მაქსიმალური გამარტივების მიზნით.

ამწე ჩამტვირთავის მოდელების და ვარიანტების ფართო სპექტრი იძლევა სატვირთო მოწყობილობების კონფიგურაციის ფართო არჩევანს, რაც უზრუნველყოფს საუკეთესო გადაწყვეტას თითოეული დამკვეთისთვის და ორკაპის წვდომის და და სასაწყობო ფართის მაქსიმალურ გამოყენებას